Zagadnienia i pytania kontrolne zadanie 7


Zagadnienia
 1. Konsola systemu Windows
 2. Zarządzanie ustawieniami systemu Windows

Pytania kontrolne
 1. Wymień trzy sposoby uruchomienia konsoli cmd.
 2. Jak wykonać zrzut ekranu obejmujący jedynie okno obecnie aktywnego okna w Windows?
 3. Napisz polecenie konsoli cmd wyszukujące pliki i foldery zaczynające się na daną literę, np. ‘a’.
 4. Napisz polecenie konsoli cmd pozwalające na utworzenie użytkownika, utworzenie grupy użytkowników oraz dodanie użytkownika do danej grupy.
 5. Napisz polecenie konsoli cmd wyświetlające wszystkie uprawnienia użytkowników i grup do danego folderu.
 6. Napisz polecenie konsoli cmd wyświetlające listę wszystkich kont użytkowników.
 7. Napisz polecenie konsoli cmd umożliwiające ustawienie wymagań dla kont użytkowników dotyczące ilości znaków oraz okresu ważności hasła.
 8. Napisz polecenie konsoli cmd umożliwiające zmianę daty i czasu w systemie Windows.
 9. Co to jest konsola MMC?
 10. Jaka przystawka konsoli MMC umożliwia ustawienie limitu użytkowników jednocześnie korzystających z zasobu udostępnionego w sieci? Podaj nazwę opcji oraz ustawianą wartość.
 11. Opisz w jaki sposób w systemie Windows można ustawić uruchamianie danej aplikacji (np. Defragmentator) na dany dzień i godzinę.
 12. Opisz w jaki sposób można usunąć kartę Zabezpieczenia z Eksploratora Windows (Eksploratora plików).
 13. Opisz w jaki sposób zablokować połączenia przychodzące na porcie o danym numerze?
 14. W jaki sposób ustawić komunikat przy logowaniu do systemu o danym tytule i treści.