Zagadnienia i pytania kontrolne zadanie 1


Zagadnienia
 1. Pamięci operacyjne
 2. Napędy optyczne
 3. Dyski twarde

Pytania kontrolne
 1. Opisz (zilustruj) różnicę pomiędzy pamięcią SDR i DDR.
 2. Wymień rodzaje pamięci operacyjnych, wypisz przepustowości poszczególnych pamięci.
 3. Co to jest pamięć statyczna, gdzie jest wykorzystywana.
 4. Co to jest pamięć dynamiczna, gdzie jest wykorzystywana.
 5. Oblicz przepustowość pamięci o zasilaniu 1,5 V, bufor 8-bitowy, mnożnik częstotliwości magistrali zwiększony do 4 przy częstotliwości zegara 100 MHz (DDR3)
 6. Wymień 5 własności i parametry określające napędy optyczne.
 7. Narysuj i opisz macierz RAID 0 oraz RAID 0+1.
 8. Narysuj i opisz macierz RAID 1 oraz RAID 1+0.