Zagadnienia i pytania kontrolne ćwiczenie 2


Zagadnienia
 1. Sprzęt diagnostyczny.
 2. Moc zasilacza
 3. Uszkodzenia sprzętowe komputerów osobistych PC.

Pytania kontrolne
 1. Moc pobierana przez poszczególne podzespoły komputera.
 2. Opisz zasadę doboru zasilacza do komputera PC.
 3. Wymień elementy potrzebne do diagnozowania usterek sprzętowych komputera.
 4. Wymień elementy niezbędne do uruchomienia komputera.
 5. Opisz przyczynę usterki, jej sposób identyfikacji oraz sposób jej usunięcia:
  1. Komputer nie uruchamia się, brak jakiejkolwiek reakcji
  2. Komputer uruchamia się, lecz ekran pozostaje czarny
  3. Komputer uruchamia się normalnie, ładuje system, lecz wyłącza się lub resetuje w różnych momentach
  4. Komputer uruchamia się, lecz na ekranie wyświetlają się tylko kolorowe paski
  5. Komputer uruchamia się, lecz system działa nieprawidłowo, nie da się instalować i uruchamiać programów
  6. Komputer uruchamia się, lecz podczas pracy zawsze przy tej samej czynności komputer zwraca błąd krytyczny (blue screen)