Zagadnienia i pytania kontrolne ćwiczenie 1

Zagadnienia
 1. Narzędzia do naprawy sprzętu komputerowego
 2. Kody błędów uruchamiana komputera

Pytania kontrolne
 1. Wymień rodzaje śrubokrętów (najpopularniejsze 4) oraz elementy, które się nimi odkręca.
 2. W jakim celu używa się opasek zaciskowych przy montażu podzespołów.
 3. Wymień i opisz narzędzia specjalistyczne (4).
 4. Dokonaj podziału błędów uruchamiana komputera (3)
 5. Co to jest BIOS
 6. Co to jest POST
 7. Wymień sygnały akustyczne i ich znaczenie AMI BIOS
 8. Wymień sygnały akustyczne i ich znaczenie AWARD BIOS
 9. Napisz nazwę programu, którego użyjesz do identyfikacji błędu STOP Windows (Blue screen)