HTML

zagadnienia i pytania 1 (ćw. 1)
zagadnienia i pytania 2 (ćw. 2-3)
zagadnienia i pytania 3 (ćw. 4-6)
zagadnienia i pytania 4 (ćw. 7-8)
zagadnienia i pytania 5 (ćw. 9-10)
zagadnienia i pytania 6 (ćw. 11-14)
zagadnienia i pytania 7 (ćw. 15-16)
zagadnienia i pytania 8 (ćw. 17-18)

CSS

zagadnienia i pytania ćwiczenie 19
zagadnienia i pytania ćwiczenie 20
zagadnienia i pytania ćwiczenie 21
zagadnienia i pytania ćwiczenie 22
zagadnienia i pytania ćwiczenie 23-24
zagadnienia i pytania ćwiczenie 25
zagadnienia i pytania ćwiczenie 26-27